تماس با ما

لباس در سبک کانگ فو توآ ۲۱

لباس یا پوشش بدن نقش مهمی در هنر های رزمی دارد وحرکتهایی که در هنر های رزمی انجام می شود خیلی متفاوت با حرکات معمولی انسان در هنگام راه رفتن…

Call Now Buttonتماس