تماس با ما

همایش خانواده سالم۲+گزارش مصور

به گزارش روابط عمومی انجمن کانگ فوتوآ۲۱ همایش خانواده سالم ۲ ویژه اعضای انجمن با موضوع محوری تبیین نقش ورزش کانگ فوتوآ۲۱در کاهش و پیشگیری از  آسیب های اجتماعی با…

Call Now Buttonتماس