تماس با ما

چرا در کانگ فوتوآ۲۱ مسابقه وجود ندارد؟

چرا در کانگ فوتوآ۲۱ مسابقه وجود ندارد؟؟ و به جای مسابقه مبارزه وجود دارد؟ هدف از مسابقه سرگرم کردن مردم است، افراد سود جو ورزشکاران را مانند خروس جنگی به…

Call Now Buttonتماس