تماس با ما

فنی

چرا در کانگ فوتوآ۲۱ مسابقه وجود ندارد؟

چرا در کانگ فوتوآ۲۱ مسابقه وجود ندارد؟؟ و به جای مسابقه مبارزه وجود دارد؟ هدف از مسابقه سرگرم کردن مردم است، افراد سود جو ورزشکاران را مانند خروس جنگی به…

آزمون فنی همراهان زنجان برگزار شد

به گزارش معاونت فنی کانگ فوتوآ۲۱ زنجان، آزمون فنی همراهان مقاطع آناتوآ ، آتادو و سوتو، روز سه شنبه ۲۸ خرداد در سالن مرکزی(سیمرغ) انجمن انجام گردید.

لباس در سبک کانگ فو توآ ۲۱

لباس یا پوشش بدن نقش مهمی در هنر های رزمی دارد وحرکتهایی که در هنر های رزمی انجام می شود خیلی متفاوت با حرکات معمولی انسان در هنگام راه رفتن…

شکل هندسی محور ها در کانگ فوتوآ ۲۱

بخش اول :آناتوا توآ را انشا خوانده اند به معنای ارتقاء و پیشرفت مرحله به مرحله تا جایی که تن آنقدر ارتقاء پیدا کند که خود شناسای خود گردد. کانگ…

Call Now Buttonتماس