تماس با ما

گالری

جهانبان اهورا فلاح

♦️یاد یار … مهر در سیمایش هویدا بود، همیشه. هر که را آگاهی از این راز نیست              جان او لایق بر این پرواز نیست و آنگاه که با لبان همیشه…

تماس