تماس با ما

جهانبان اهورا فلاح

جهانبان اهورا فلاح

♦️یاد یار …
مهر در سیمایش هویدا بود، همیشه.

هر که را آگاهی از این راز نیست              جان او لایق بر این پرواز نیست

و آنگاه که با لبان همیشه خندانش بر تو می نگریست، چشمان پر جاذبه اش بارانی از احساس را ترنم می کرد. گویی ادب زاده سکنات اوست و سکوت از او معنا یافته است، انگار نافش را با کانگ فو بریده بودند و کسی چه می داند شاید هم این چنین بوده است، شور طریقت دانایی وجود پر شعور او را سبک آرام و طوفنده ساخته بود. او کانگ فو را زندگی کرده بود و گویی به درک تفاوت زندگانی و زنده مانی واقف بود، آری او کانگ فو را زندگی کرده بود…
🔰راهدار اهورا را می گویم، این سرو خوش قامت بوستان طریقت که به کوتاهی و روشنی صاعقه ای بر آسمان دانایی، همچون (ستاره ای بدرخشید و ماه مجلس شد)، هم او که در مکتب خانه (توآ) در نزد (ابا اهورا) الفبای انسانیت را مشق کرد. هم او که ساده زیستی و از خود گذشتگی پدر و مادر را در مسیر گسترش این هنر رزمی ایران زمین آموخت و از کودکی، (همراه) پدر و دیگر پیشکسوتان و اساتید توآ شد و دانش سامانگر این هنر بزرگ را با گوش و پوست و روح خود لمس کرد و آنگاه که با رویش در نیروهای فیزیکی تعالی یافت براساس تعالیم راهبر، که همواره زمزمه لبانش بود، آموزش کانگ فوتو آ۲۱ را به خردسالان و نوجوانان براساس هفت مایگاه فرهنگستان انشاء تن و روان آغاز نمود و مسئولیت بازرسی و انضباطی انجمن کانگ فوتوآ۲۱-نمایندگی شهرستان سیاهکل را پذیرفت و در این باب با دانش و پژوهش، دست به تالیف کتابی در همین زمینه زد تا تجلی واقعی (نبرد با جمود فکری جوانان) گردد. و هم از این باب به جهت درک عمیقش از مسئولیت پذیری در جریان یکی از اردو های دانشکده هنگامی که یکی از همراهانش را در خطر غرق شدن دید بی درنگ دل
به دریای فنا فی ا… زد و با نثار جان خود، جان همراهش را نجات داد و خود به لقا ا… رسید، که لقاء ا… جز با فنا فی ا… میسر نباشد.
🔰باشد که ما همراهان طریقت دانایی درس اهورا یی راهدار اهورا فلاح را برای همیشه سرمشق راهمان سازیم و در راه اهداف انسانی طریقت دانایی تا پای جان بکوشیم.

🔰طریق عشق جانان بی بلانیست/
زمانی بی بالا بودن روانیست
اگر صد تیر بر جان تو آید/
چو تیر از شست او باشد خطا نیست
بلاکش تا لقاء یار بینی/
که مرد بی بالا مرد لقاء نیست
از آنجا هر چه آید راست آید/
تو کژ منگر که کژ دیدن روا نیست

انفورماتیک وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس